Beheergroep en bestuur

Neem contact op met een van onze vrijwilligers over verhuur, activiteiten en exposities

Beheergroep

Voor de coördinatie van de dagelijkse activiteiten is een beheergroep ingesteld. Deze bestaat geheel uit vrijwilligers. Neem contact met ons op via contact@buurthuisinde3krone.nl

Heeft u informatie nodig of wilt u meehelpen bij een van de taken, dan kunt u zich wenden tot:

Hennie Beersen

Hennie Beersen

Inkoop en activiteiten

Lang voordat het buurthuis in de 3 Krone zelfstandig werd was ik al betrokken bij het buurthuis. Zowel actief en ook als gebruiker.

De huidige beheergroep bestaat uit prettige en verschillende mensen. 

Ik ben trots op ons buurthuis en op alle mensen die er bij betrokken zijn.

Wilma den Boon

Wilma den Boon

Exposities, activiteiten

Hallo binnenstadbewoners. Ik woon bijna 40 jaar met veel genoegen in onze mooie binnenstad en ben letterlijk de overbuurvrouw van buurthuis in de 3 Krone.

Ik maak ook al die jaren gebruik van het buurthuis en heb ook 25 jaar op het koor grachtensmart gezeten,

Nu ik niet meer hoef te werken vind ik het leuk om als vrijwilligster een bijdrage te leveren. Ben altijd  gek op buurthuizen geweest, laagdrempelig, goedkoop, met veel kontakten en verbindingen.

In de beheergroep word ik ‘chef leuke dingen’ genoemd en daar voel ik me prima bij. Op dit moment ervaar ik dat er zoveel aanbiedingen op ons pad komen om iets voor het buurthuis te doen en dat maakt het werk als vrijwilligster nog veel aantrekkelijker. Mijn belangrijkste uitgangspunt is dat ik erzelf ook plezier aan beleef.

Graag tot ziens in buurthuis in de 3 Krone.

Janneke Kraaijenhof

Janneke Kraaijenhof

Exposities, activiteiten

Sinds 2017 werk ik als vrijwilliger bij buurthuis In de 3 Krone. Op woensdagmiddag ben ik gastvrouw bij de Open Middag van het buurthuis. Daarnaast zorg ik er met een collega voor dat er in de zaal op de begane grond steeds wisselende exposities zijn: foto’s, schilderijen, tekeningen, collages etc.

Ik help regelmatig mee bij de eigen activiteiten van het buurthuis, zoals de buurtborrels. Het is leuk om op deze manier allerlei mensen te  ontmoeten. Er is regelmatig wat te klussen in het buurthuis: zo hebben we de kelder en de zaal op de begane grond geverfd en opnieuw ingericht.

Ria Tijmensen

Ria Tijmensen

Inkoop, activiteiten, webredactie

Vanaf 2017 ben ik bij de club. Al snel na mijn pensionering.

Gezellig samen activiteiten ondernemen in de buurt, én iets kunnen betekenen voor anderen, én soms actie voeren.

Peter Rombouts

Peter Rombouts

Activiteiten

Ik ben sinds 2017 bij het buurthuis in de 3 Krone betrokken.

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het buurthuis, omdat ik het leuk vind en omdat ik ondervonden heb hoe belangrijk zo’n ontmoetingspunt  is voor mij zelf en iedereen in de buurt. Het is van belang om hier prettig te wonen.

De sfeer in ons buurthuis is positief, er is belangstelling voor wat iedereen kan bijdragen of heeft te vertellen. We zijn allemaal echte vrijwilligers die het buurthuis samen willen laten draaien.

Ik doe vooral mee met het organiseren van de eigen activiteiten, zoals cursussen, buurtborrels en zo.

Peter Verloop

Peter Verloop

IT en activiteiten

Ik zorg voor de interne communicatie in het buurthuis. Onder andere het maken van flyers, bijhouden van e-mailaccounts en de werking van de computer.

Bestuur

Het bestuur van buurthuis in de 3 Krone bestaat uit:

Martin Bruggink

Martin Bruggink

Voorzitter

Sinds april 2021 ben ik voorzitter van deze mooie club.

Ik ben er trots op dat wij in ons buurthuis allerlei activiteiten kunnen bieden die mensen uit de buurt bij elkaar brengt. Van buurtdiner tot vintagebeurs, van koffie-inloop tot digitale buddies.

Dat doen we met een enthousiaste en gezellige groep vrijwilligers, zonder externe financiële steun.

Theo Lieverse

Theo Lieverse

Penningmeester

In januari 2012 was de nieuwjaarsreceptie van de Fietsersbond in het buurthuis aan de Oudegracht. Daar was ook Hans Dortmund, de voorzitter van de wijkraad Binnenstad. Hij zei tegen Bert Warmelink, voorzitter van de FB, dit buurthuis moet van de gemeente dicht. Maar dat willen wij niet! Er is een groep actieve bewoners die het buurthuis open willen houden. Er is al een voorlopig bestuur maar we zoeken nog een penningmeester. En toen wees Bert naar mij. Zo is het gekomen.

Ellen Hakkaart

Ellen Hakkaart

Secretaris

Ben sinds het begin betrokken bij het buurthuis. Ik had er nog nooit van gehoord!! Eerst heb ik in de beheergroep gezeten, maar toen Bram de Goede wegging werd ik lid van het bestuur.
Ik vind het buurthuis een geweldige ontmoetingsplaats voor diverse mensen en heb in de loop van de jaren de kledingbeurs opgezet en het in de 3 Krone buurtdiner.
Henk de Vries

Henk de Vries

Bestuurslid PR

Bestuurslid met communicatie-talent werd er gevraagd. Dat talent laat ik even voor wat het is.

Per november 2021 ben ik bij de club. Ik vind het uiteraard leuk om de socialmedia kanalen bij te houden, nieuwsbrieven te schrijven en de website te onderhouden. Er zijn tal van activiteiten die de aandacht verdienen.

Het voortbestaan van dit buurthuis staat wat mij betreft op nummer één. Goede en vooral regelmatige promotie en fondsenwerving kan hierbij helpen.

Contact

Gegevens

Stichting In de 3 Krone

KvK 58343695

Bank: NL72 TRIO 0197 6619 47

Adres

Oudegracht 227
3511 NJ Utrecht

 

Share This