Expositie Ella van der Naalt

Nieuwsbericht-in-de-3Krone

E L L A   V A N  D E R  N A A L T

Geboren in Assen (1995) begon Ella van der Naalt op haar 4e leeftijd al met tekenen wat ze om zich heen zag. Het was duidelijk: Ella zou altijd creatief bezig blijven.

Na meerdere opleidingen en banen bleef Ella zoeken naar wat ze wilde. Een burn-out volgde: alles viel stil. Terug naar de basis. Waar Ella al jaren niet meer echt met tekenen bezig was, begon haar creativiteit weer langzaam terug te komen.

Begin 2020 besloot Ella haar werk te delen met de buitenwereld. De creatieve flow was terug en ook Ella begon steeds weer dichter bij zichzelf te komen… bij de Ella die zij op 4 jarige leeftijd al was.

In haar werk bevraagt Ella de vergankelijkheid van het leven en daarmee de systemen waar we in leven. Is het leven wel duurzaam op deze manier?

En hoe zorgen we ervoor dat we als mensen meer in contact blijven met de natuur en daarmee met onze natuur?

 

ella-van-der-naalt

Nieuwsbrieven

Share This