Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Privacyverklaring Buurthuis in de 3Krone

Laatst bijgewerkt: 01-01-2024

Welkom bij het Buurthuis in de 3Krone. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen transparant zijn over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met uw gegevens.

1. Verantwoordelijke voor de Verwerking

Het Buurthuis in de 3Krone, Oudegracht 227 te Utrecht is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke Persoonsgegevens Verwerken Wij?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Gegevens met betrekking tot deelname aan activiteiten, workshops of evenementen.

3. Doel van de Gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Registratie en administratie van deelname aan activiteiten.
  • Communicatie over evenementen, wijzigingen en updates.
  • Verbetering van onze dienstverlening en activiteiten op basis van feedback.

4. Delen van Persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

5. Bewaartermijn van Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

6. Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of onbevoegde wijzigingen.

7. Uw Rechten

U heeft het recht om:

  • Inzage te vragen in uw persoonsgegevens.
  • Rectificatie van onjuiste gegevens te verzoeken.
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Verwijdering van uw gegevens te verzoeken (recht op vergetelheid).

8. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onze privacypraktijken aan te passen. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op onze website.

9. Contactgegevens

Voor verzoeken met betrekking tot uw rechten kunt u contact met ons opnemen via contact@buurthuisinde3krone.nl

Bedankt voor uw vertrouwen in het Buurthuis in de 3Krone, namens het bestuur van stichting in de 3 Krone